BONDSFEESTEN 2022

22 mei

254e Bondsschuttersfeest Sint Mauritius Strucht

13 augustus

Erekruis schieten Sint Sebastianus Mechelen

14 augustus

255e Bondsschuttersfeest Sint Sebastianus Mechelen

******************************************************************************************************************************

Jubileum R.K. Zuid-Limburgse Schutters-Bond is dit jaar jarig

100 jarig bestaan | Muziekvereniging Sirena

Dit jaar bestaat onze schuttersbond 100 jaar en zouden wij het graag met onze schutterijen vieren, echter ook hier gooit corona weer roet in het eten. We zijn genoodzaakt om ook dit door te schuiven naar 2022. Als er weer meer mogelijk is gaan we dit op de een of andere manier invullen cq. inhalen. Nadere informatie volgt te zijner tijd, voor nu, blijf gezond en motiveer jullie leden in dit alweer schutterloos seizoen.

____________________________________________________________________________________________________________________________

In memoriam Jac Schins

Met grote ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze schuttersvriend en bestuurslid Jac Schins, hij werd 74 jaar. Op 14 april hebben wij op gepaste wijze afscheid van hem genomen te Vijlen. Jac was Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Officier van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige St. Sebastianus, onderscheiden met de gouden medaille met kroontje van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, onderscheiden met de gouden medaille van de RK Zuid-Limburgse Schutters Bond en gedecoreerd met de Erepenning van de Gemeente Vaals.

Wij hebben Jac gekend als een zeer betrokken en gemotiveerde bestuurder, als langst zittende zou hij deze maand 45 jaar lid zijn van het bestuur. Wij verliezen in hem niet alleen een vriend maar ook een ervaren bestuurder die altijd zijn stem liet horen in het belang van de schutterijen. Het zal voor ons niet makkelijk worden om zijn plek in ons bestuur op te vullen. Wij wensen zijn vrouw Yvonne, familie en vrienden veel sterkte toe bij dit grote verlies in deze moeilijke tijd. Moge hij rusten in vrede.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2013. All Rights Reserved.