Nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 april hebben we afscheid genomen van onze gewaardeerde voorzitter Peter Scholtes die na 12 jaar het stokje wilde overdragen aan de jongere generatie. Het bondsbestuur dankte Peter voor zijn inzet al die jaren en onderscheidde hem met de eremedaille in zilver.

Luc Wolters ontving de voorzittershamer van Peter als nieuwe voorzitter van de RK Zuid-Limburgse Schutters Bond. Luc is geen onbekende in de schutterswereld hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend en wij vertrouwen erop dat hij onze bond met succes zal leiden naar een nieuw modern schutters-tijdperk. De twee nog openstaande vacatures in het bestuur zijn ingevuld met Yves Koumans uit Meerssen en Frederic Lebouille uit Valkenburg.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.