Onderscheidingen

Er zijn diverse mogelijkheden om leden met verdienste een onderscheiding aan te bieden.

De mogelijkheden zetten wij graag voor u op een rij:

Bondsonderscheiding RKZLSB
Schutters welke verbonden zijn aan onze schuttersbond kunnen door hun inzet voor de schutterswereld en/of onze bond in aanmerkingen komen voor de bondsonderscheiding in zilver of goud.
Informatie is HIER te vinden en een aanvraagformulier kan HIER worden gevonden.

Onderscheiding vanuit de OLS federatie.
Vanuit de OLS federatie is het mogelijk om voor 5, 12,5, 25, 40, 50, 60 en 70 jarige jubilarissen een onderscheiding aan te vragen. Ook leden met grote verdienste voor de schutterswereld kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding.
Het aanvraagformulier is HIER te vinden.

Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus – http://www.olsfederatie.com/rode-leeuw
Er bestond al enige tijd de behoefte om leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. In 1979 werd daartoe de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht
Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een H. Mis de plechtige investituur plaats van nieuwe leden van de Orde. Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. (Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdt voor gezin, maatschappijen materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet geestelijke gezag).
De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de ‘Ridder’ om de broederschapgedachte te onderstrepen hier ‘Schutbroeder’ heet.
Het aanvraag formulier is HIER te vinden

EGS Onderscheiding – http://www.e-g-s.eu/
Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Ook de Orde wil deze uitdaging aan. Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het gildewezen in Europa op vele manieren relatie met belangrijke elementen van het Christendom en van daaruit de ontwikkeling van de Christelijke waarden borgen en verder helpen ontwikkelen. Het waarborgen van de grote Christelijke waarden, die hun neerslag kennen in de tien geboden, is een belangrijk uitgangspunt van de Orde. De Orde stelt zich voor alles ten doel het Christelijke karakter van het Schuttersgildenwezen in stand te houden, te versterken en uit te dragen.
De Europese gemeenschap der Historische schuttersgilden bied schutters de mogelijk om gedecoreerd te worden met het kruis van verdiensten in zilver, brons of goud.
Het aanvraag formulier is HIER te vinden

Op de website http://www.lintjes.nl is alle informatie te vinden over een koninklijke onderscheiding en hoe deze aan te vragen is.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.