Uitslagen ZLF 2014 te Vijlen

1 BESTE HOUDING OPTOCHT
Nieuwe Exercitie
   Ere pr. 10 St. Urbanus, Montfort 184,00
  1e pr. nl. 22 St. Salvius, Limbricht 182,00
  2e pr. nl. 19 Wilhelmina, Hingen 182,00
  3e pr. nl. 23 St. Anthonius, Slek 182,00
  4e pr. 45 St. Joseph, Buchten 180,00
  5e pr. nl. 13 St. Sebastiaan, Schimmert 179,00
Oude Exercitie
   Ere pr. 36 St. Maternus, Wijlré 183,00
  1e pr. nl. 51 St. Lambertus, Oirsbeek 183,00
  2e pr. 2 St. Mauritius, Strucht 181,00
  3e pr. nl. 25 St. Hubertus, Schaesberg 180,00
  4e pr. nl. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 180,00
  5e pr. nl. 54 St. Sebastianus, Mheer 179,00
2 BESTE DEFILÉ
Nieuwe Exercitie
   Ere pr. 45 St. Joseph, Buchten 192,00
  1e pr. nl. 17 Eendracht, Grevenbicht 186,00
  2e pr. nl. 47 St. Willibrordus, Obbicht 186,00
  3e pr. nl. 22 St. Salvius, Limbricht 185,00
  4e pr. nl. 10 St. Urbanus, Montfort 185,00
  5e pr. 24 St. Remigius, Meerssen 184,00
Oude Exercitie
   Ere pr. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 191,00
  1e pr. nl. 36 St. Maternus, Wijlré 187,00
  2e pr. nl. 33 St. Sebastianus, Klimmen 187,00
  3e pr. nl. 11 St. Gertrudis, Amstenrade 186,00
  4e pr. nl. 40 St. Laurentius, Spaubeek 186,00
  5e pr. nl. 43 St. Sebastianus, Margraten 184,00
3 MOOISTE GEHEEL
Nieuwe Exercitie
   Ere pr. 45 St. Joseph, Buchten 188,00
  1e pr. 13 St. Sebastiaan, Schimmert 187,00
  2e pr. nl. 24 St. Remigius, Meerssen 185,00
  3e pr. nl. 10 St. Urbanus, Montfort 185,00
Oude Exercitie
   Ere pr. 36 St. Maternus, Wijlré 190,00
  1e pr. nl. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 190,00
  2e pr. nl. 33 St. Sebastianus, Klimmen 188,00
  3e pr. nl. 54 St. Sebastianus, Mheer 188,00
4 MOOISTE UNIFORM
   Ere pr. 43 St. Sebastianus, Margraten 185,00
  1e pr. 33 St. Sebastianus, Klimmen 184,00
  2e pr. nl. 48 St. Paulus, Epen 183,00
  3e pr. nl. 22 St. Salvius, Limbricht 183,00
5 BESTE VAANDELDRAGER
Nieuwe Exercitie
   Ere pr. 55 St. Rosa, Sittard 183,00
  1e pr. nl. 10 St. Urbanus, Montfort 183,00
  2e pr. nl. 45 St. Joseph, Buchten 180,00
  3e pr. nl. 17 Eendracht, Grevenbicht 180,00
  4e pr. nl. 44 St. Petrus & Paulus, Susteren 179,00
Oude Exercitie
   Ere pr. 30 St. Sebastianus, Eys 187,00
  1e pr. 11 St. Gertrudis, Amstenrade 185,00
  2e pr. 51 St. Lambertus, Oirsbeek 184,00
  3e pr. 49 St. Gregorius de Grote, Brunssum 183,00
  4e pr. 18 Jonge en Oude Nobelen, Valkenburg 182,00
6 MOOISTE BORDJESDRAGER
Nieuwe Exercitie
   Ere pr. 22 St. Salvius, Limbricht 185,00
  1e pr. 26 St. Hubertus, Nattenhoven 184,00
  2e pr. 10 St. Urbanus, Montfort 183,00
  3e pr. nl. 45 St. Joseph, Buchten 182,00
  4e pr. nl. 23 St. Anthonius, Slek 182,00
Oude Exercitie
   Ere pr. 33 St. Sebastianus, Klimmen 185,00
  1e pr. nl. 36 St. Maternus, Wijlré 185,00
  2e pr. nl. 38 HH. Marcellinus & Petrus, Geleen 183,00
  3e pr. nl. 43 St. Sebastianus, Margraten 183,00
  4e pr. 6 St. Sebastianus, Schinnen 182,00
7 MOOISTE KEIZERPAAR IN UNIFORM
  1e pr. 49 St. Gregorius de Grote, Brunssum 187,00
  2e pr. 43 St. Sebastianus, Margraten 184,00
8 MOOISTE KEIZERPAAR IN JAQUET
  1e pr. 54 St. Sebastianus, Mheer 184,00
9 MOOISTE KEIZER IN UNIFORM
  1e pr. 38 HH. Marcellinus & Petrus, Geleen 187,00
11 MOOISTE KEIZERIN
  1e pr. 49 St. Gregorius de Grote, Brunssum 187,00
  2e pr. nl. 54 St. Sebastianus, Mheer 184,00
  3e pr. nl. 43 St. Sebastianus, Margraten 184,00
12 MOOISTE KONINGSPAAR IN UNIFORM
  1e pr. 47 St. Willibrordus, Obbicht 183,00
  2e pr. nl. 19 Wilhelmina, Hingen 182,00
  3e pr. nl. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 182,00
  4e pr. nl. 40 St. Laurentius, Spaubeek 182,00
  5e pr. nl. 51 St. Lambertus, Oirsbeek 182,00
13 MOOISTE KONINGSPAAR IN JAQUET
  1e pr. nl. 54 St. Sebastianus, Mheer 181,00
14 MOOISTE KONING IN UNIFORM
  1e pr. 37 St. Martinus, Vaesrade 180,00
15 MOOISTE KONING IN JAQUET
  1e pr. 49 St. Gregorius de Grote, Brunssum 181,00
16 MOOISTE KONINGIN
  1e pr. nl. 51 St. Lambertus, Oirsbeek 185,00
  2e pr. nl. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 185,00
  3e pr. nl. 19 Wilhelmina, Hingen 183,00
  4e pr. nl. 40 St. Laurentius, Spaubeek 183,00
  5e pr. nl. 7 St. Martinus, Born 183,00
17 MOOISTE GENERAAL
  1e pr. 3 St. Michael, Doenrade 1001,00
  2e pr. 15 St. Sebastianus, Mechelen 182,00
18 MODELSTE GENERAAL
  1e pr. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 187,00
  2e pr. 16 St. Sebastianus, Voerendaal 182,00
19 BESTE BIELEMANGROEP
  1e pr. nl. 18 Jonge en Oude Nobelen, Valkenburg 190,00
  2e pr. nl. 33 St. Sebastianus, Klimmen 190,00
20 BESTE SAPPEURGROEP
  1e pr. 51 St. Lambertus, Oirsbeek 192,00
21 BESTE MARKETENSTERGROEP
  1e pr. 48 St. Paulus, Epen 192,00
  2e pr. nl. 30 St. Sebastianus, Eys 190,00
  3e pr. nl. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 190,00
  4e pr. nl. 43 St. Sebastianus, Margraten 189,00
  5e pr. nl. 47 St. Willibrordus, Obbicht 189,00
22 BESTE OUDE EXERCITIE
  1e pr. 16 St. Sebastianus, Voerendaal 1434,00
  2e pr. 54 St. Sebastianus, Mheer 1430,00
23 BESTE NIEUWE EXERCITIE
  1e pr. 44 St. Petrus & Paulus, Susteren 3569,00
  2e pr. 45 St. Joseph, Buchten 3518,00
24 BESTE LINKER GUIDE
  1e pr. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 185,00
  2e pr. nl. 54 St. Sebastianus, Mheer 183,00
25 BESTE RECHTER GUIDE
  1e pr. nl. 16 St. Sebastianus, Voerendaal 185,00
  2e pr. nl. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 185,00
26 BESTE COMMANDANT OUDE EXERCITIE
  1e pr. 54 St. Sebastianus, Mheer 544,00
  2e pr. 16 St. Sebastianus, Voerendaal 535,00
27 BESTE COMMANDANT NIEUWE EXERCITIE
  1e pr. nl. 44 St. Petrus & Paulus, Susteren 185,00
  2e pr. nl. 45 St. Joseph, Buchten 185,00
28 BESTE BIELEMANNENGROEP ONDER DE 16 JAAR
  1e pr. 40 St. Laurentius, Spaubeek 185,00
32 MUZIEK 3e-DIVISIE TAMBOERKORPSEN
  1e pr. 29 St. Johannes & Clemens, Merkelbeek 174,10
35 MUZIEK 1e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
  1e pr. 33 St. Sebastianus, Klimmen 182,25
  2e pr. 22 St. Salvius, Limbricht 175,25
36 MUZIEK 2e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
  1e pr. 43 St. Sebastianus, Margraten 165,40
37 MUZIEK 3e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
  1e pr. 2 St. Mauritius, Strucht 170,75
  2e pr. 30 St. Sebastianus, Eys 164,20
38 MUZIEK 4e-DIVISIE KLAROENKORPSEN
  1e pr. 54 St. Sebastianus, Mheer 164,30
42 MUZIEK 3e-DIVISIE FLUIT- & TAMBOERKORPSEN
  1e pr. 47 St. Willibrordus, Obbicht 166,50
46 BESTE TAMBOER-MAJOOR 1e-DIVISIE
  1e pr. 33 St. Sebastianus, Klimmen 880,00
  2e pr. 40 St. Laurentius, Spaubeek 870,00
47 BESTE TAMBOER-MAJOOR 2e-DIVISIE
  1e pr. 37 St. Martinus, Vaesrade 856,00
  2e pr. 51 St. Lambertus, Oirsbeek 853,00
48 BESTE TAMBOER-MAJOOR 3e-DIVISIE
  1e pr. 29 St. Johannes & Clemens, Merkelbeek 880,00
  2e pr. 2 St. Mauritius, Strucht 854,00
49 BESTE TAMBOER-MAJOOR 4e-DIVISIE
  1e pr. 54 St. Sebastianus, Mheer 826,00
51 SOLISTEN 1e-DIVISIE TAMBOERS
  1e pr. 7 St. Martinus, Born Bram Deuss 83,10
53 SOLISTEN 3e-DIVISIE TAMBOERS
  1e pr. 38 HH. Marcellinus & Petrus, Geleen Ryanne Nieste 85,00
  2e pr. 37 St. Martinus, Vaesrade Luc Willems 84,80
54 SOLISTEN 4e-DIVISIE TAMBOERS
  1e pr. 47 St. Willibrordus, Obbicht Dylan Van der Velde 81,10
55 SOLISTEN 5e-DIVISIE TAMBOERS
  1e pr. 37 St. Martinus, Vaesrade Robin Verkissen 93,80
  2e pr. 19 Wilhelmina, Hingen Rik Gillissen 88,50
  3e pr. 11 St. Gertrudis, Amstenrade Sem Offermans 85,90
  4e pr. 44 St. Petrus & Paulus, Susteren Mauro D’achille 85,20
56 SOLISTEN JEUGD-DIVISIE TAMBOERS
  1e pr. 27 Heilig Kruis, Grevenbicht Rico Stefanie 90,20
  2e pr. 53 St. George, Simpelveld Shania Leurs 90,00
  3e pr. 11 St. Gertrudis, Amstenrade Randy Joosten 85,60
  4e pr. 36 St. Maternus, Wijlré Daan Otten 84,80
60 SOLISTEN 4e-DIVISIE KLAROENBLAZERS
  1e pr. 39 St. Hubertus, Ubachsberg Ruud Conjaerts 86,00
61 SOLISTEN 5e-DIVISIE KLAROENBLAZERS
  1e pr. 22 St. Salvius, Limbricht Michelle Vleeshouwers 82,20
62 SOLISTEN JEUGD-DIVISIE KLAROENBLAZERS
  1e pr. 11 St. Gertrudis, Amstenrade Tuur van Kan 82,50
66 SOLISTEN 4e-DIVISIE FLUITISTEN
  1e pr. 19 Wilhelmina, Hingen Yarno Peeters 82,60
67 SOLISTEN 5e-DIVISIE FLUITISTEN
  1e pr. 32 St. Joris, St. Joost Mandy Meuwissen 85,00
68 SOLISTEN JEUGD-DIVISIE FLUITISTEN
  1e pr. 44 St. Petrus & Paulus, Susteren Roselien Craenen 84,00
99 HOOGSTE PUNTEN HOUDING OPT.+DEFILE+SCHIETEN
  1e pr. 39 St. Hubertus, Ubachsberg 298,40

Copyright © 2013. All Rights Reserved.