Uitslagen ZLF 2018

UITSLAGEN ZLF 15-7-2018 TE NIEUWSTADT VERSIE 2
Wedstrijd 1A: Beste houding optocht OE totaal
Ere 53 Strucht – Sint Mauritius 375
1e 29 Oirsbeek – Sint Lambertus 374
2de 2 Vijlen – Sint Joseph 372
3de 42 Spaubeek – Sint Laurentius 371
4de 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 367 NL
5de 18 Wijlre – Sint Maternus 367 NL
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 363
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 363
4 Epen – Sint Paulus 362
52 Vaesrade – Sint Martinus 361
13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 357
41 Margraten – Sint Sebastianus 357
14 Mheer – Sint Sebastianus 356
31 Klimmen – Sint Sebastianus 356
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 355
33 Eys – Sint Sebastianus 354
39 Mechelen – Sint Sebastianus 351
48 Schaesberg – Sint Hubertus 350
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 348
16 Heerlerheide – Sint Sebastiaan 340
51 Vaals – St. Paulus 340
43 Stein – Sint Joseph 337
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 335
30 Schinnen – Sint Sebastianus 330
9 Sint Geertruid – Sint Joseph 329
38 Puth – Sint Sebastianus 327
54 Simpelveld – Sint George 319
Wedstrijd 1A: Beste houding optocht NE
Ere 20 Montfort – Sint Urbanus 374
1e 35 Schimmert – Sint Sebastiaan 369
2de 28 Obbicht – Sint Willibrordus 367
3de 15 Buchten – Sint Joseph 366 NL
4de 22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 366 NL
5de 44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 365
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 361
50 Broeksittard – Sint Lambertus 355
46 Dieteren – Sint Stephanus 353
8 Doenrade – Sint Michaël 348
36 Grevenbicht – Eendracht 342
24 Holtum – Sint Martinus 341
7 Sint Joost – Sint Joris 340
3 Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus 339
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 338
25 Slek-Echt – Sint Antonius 335
34 Born – Sint Martinus 334
10 Stevensweert – St. Rochus 333
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 332
17 Linne – Sint Martinus 331
21 Meerssen – Sint Remigius 331
23 Sittard – Sint Rosa 330
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 329
32 Illikhoven – St. Gregorius 328
49 Meerssen – Sint Barbara 327
Westrijd 2A: Beste Defile OE
Ere 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 318
1e 18 Wijlre – Sint Maternus 316
2de 52 Vaesrade – Sint Martinus 308 NL
3de 39 Mechelen – Sint Sebastianus 308 NL
4de 33 Eys – Sint Sebastianus 306
5de 13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 304
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 302
4 Epen – Sint Paulus 299
14 Mheer – Sint Sebastianus 298
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 297
53 Strucht – Sint Mauritius 297
31 Klimmen – Sint Sebastianus 296
29 Oirsbeek – Sint Lambertus 295
43 Stein – Sint Joseph 294
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 293
41 Margraten – Sint Sebastianus 290
2 Vijlen – Sint Joseph 288
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 288
42 Spaubeek – Sint Laurentius 288
51 Vaals – St. Paulus 288
16 Heerlerheide – Sint Sebastiaan 281
54 Simpelveld – Sint George 281
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 277
48 Schaesberg – Sint Hubertus 264
30 Schinnen – Sint Sebastianus 258
9 Sint Geertruid – Sint Joseph 243
38 Puth – Sint Sebastianus 239
Westrijd 2B: Beste Defile NE
Ere 20 Montfort – Sint Urbanus 336
1e 15 Buchten – Sint Joseph 332 NL
2de 28 Obbicht – Sint Willibrordus 322 NL
3de 22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 321
4de 46 Dieteren – Sint Stephanus 318
5de 44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 316
35 Schimmert – Sint Sebastiaan 311
36 Grevenbicht – Eendracht 308
24 Holtum – Sint Martinus 307
50 Broeksittard – Sint Lambertus 307
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 302
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 300
21 Meerssen – Sint Remigius 299
34 Born – Sint Martinus 293
7 Sint Joost – Sint Joris 290
8 Doenrade – Sint Michaël 289
17 Linne – Sint Martinus 288
49 Meerssen – Sint Barbara 283
25 Slek-Echt – Sint Antonius 282
10 Stevensweert – St. Rochus 281
23 Sittard – Sint Rosa 281
32 Illikhoven – St. Gregorius 281
3 Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus 275
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 275
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 256
Dagwinnaar Beste Houding optocht + Beste Defile + Schieten
20 Montfort – Sint Urbanus
Wedstrijd 3: Mooiste geheel OE
Ere 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 369
1ste 29 Oirsbeek – Sint Lambertus 367 NL
2de 52 Vaesrade – Sint Martinus 367 NL
3de 18 Wijlre – Sint Maternus 365
2 Vijlen – Sint Joseph 363
13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 363
31 Klimmen – Sint Sebastianus 362
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 362
53 Strucht – Sint Mauritius 362
14 Mheer – Sint Sebastianus 361
33 Eys – Sint Sebastianus 361
41 Margraten – Sint Sebastianus 360
42 Spaubeek – Sint Laurentius 359
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 357
48 Schaesberg – Sint Hubertus 356
4 Epen – Sint Paulus 354
43 Stein – Sint Joseph 354
16 Heerlerheide – Sint Sebastiaan 353
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 352
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 351
30 Schinnen – Sint Sebastianus 349
54 Simpelveld – Sint George 347
39 Mechelen – Sint Sebastianus 346
38 Puth – Sint Sebastianus 339
51 Vaals – St. Paulus 339
9 Sint Geertruid – Sint Joseph 338
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 322
Wedstrijd 3B: Mooiste geheel NE
Ere 20 Montfort – Sint Urbanus 372
1ste 44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 369
2de 22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 367 NL
3de 36 Grevenbicht – Eendracht 367 NL
15 Buchten – Sint Joseph 365
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 364
28 Obbicht – Sint Willibrordus 364
35 Schimmert – Sint Sebastiaan 364
46 Dieteren – Sint Stephanus 364
10 Stevensweert – St. Rochus 354
50 Broeksittard – Sint Lambertus 353
7 Sint Joost – Sint Joris 352
21 Meerssen – Sint Remigius 352
23 Sittard – Sint Rosa 352
25 Slek-Echt – Sint Antonius 351
8 Doenrade – Sint Michaël 350
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 350
24 Holtum – Sint Martinus 350
17 Linne – Sint Martinus 349
3 Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus 348
32 Illikhoven – St. Gregorius 348
34 Born – Sint Martinus 347
49 Meerssen – Sint Barbara 330
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 328
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 325
Wedstrijd 4: Mooiste Uniform
Ere 53 Strucht – Sint Mauritius 380
1ste 35 Schimmert – Sint Sebastiaan 376
2de 52 Vaesrade – Sint Martinus 367 NL
3de 20 Montfort – Sint Urbanus 367 NL
15 Buchten – Sint Joseph 362
18 Wijlre – Sint Maternus 362
44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 362
22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 361
31 Klimmen – Sint Sebastianus 361
14 Mheer – Sint Sebastianus 357
29 Oirsbeek – Sint Lambertus 357
36 Grevenbicht – Eendracht 357
10 Stevensweert – St. Rochus 356
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 356
28 Obbicht – Sint Willibrordus 354
37 Ubachsberg – Sint Hubertus 352
50 Broeksittard – Sint Lambertus 352
4 Epen – Sint Paulus 351
23 Sittard – Sint Rosa 348
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 348
13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 347
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 347
34 Born – Sint Martinus 345
7 Sint Joost – Sint Joris 344
41 Margraten – Sint Sebastianus 343
8 Doenrade – Sint Michaël 342
2 Vijlen – Sint Joseph 341
39 Mechelen – Sint Sebastianus 341
17 Linne – Sint Martinus 338
46 Dieteren – Sint Stephanus 338
42 Spaubeek – Sint Laurentius 337
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 335
24 Holtum – Sint Martinus 333
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 333
3 Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus 332
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 330
33 Eys – Sint Sebastianus 329
43 Stein – Sint Joseph 326
25 Slek-Echt – Sint Antonius 324
16 Heerlerheide – Sint Sebastiaan 314
48 Schaesberg – Sint Hubertus 311
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 302
21 Meerssen – Sint Remigius 302
51 Vaals – St. Paulus 299
54 Simpelveld – Sint George 299
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 298
9 Sint Geertruid – Sint Joseph 294
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 293
32 Illikhoven – St. Gregorius 281
38 Puth – Sint Sebastianus 281
30 Schinnen – Sint Sebastianus 278
49 Meerssen – Sint Barbara 276
Wedstrijd 5A: Beste Vaandeldrager OE
Ere 14 Mheer – Sint Sebastianus 183
1ste 4 Epen – Sint Paulus 176
2de 53 Strucht – Sint Mauritius 175 NL
3de 29 Oirsbeek – Sint Lambertus 175 NL
4de 13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 174 NL
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 174 NL
37 Ubachsberg – Sint Hubertus 174
43 Stein – Sint Joseph 174
33 Eys – Sint Sebastianus 173
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 172
2 Vijlen – Sint Joseph 171
31 Klimmen – Sint Sebastianus 171
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 170
9 Sint Geertruid – Sint Joseph 170
18 Wijlre – Sint Maternus 170
42 Spaubeek – Sint Laurentius 170
48 Schaesberg – Sint Hubertus 170
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 169
39 Mechelen – Sint Sebastianus 169
54 Simpelveld – Sint George 165
51 Vaals – St. Paulus 163
16 Heerlerheide – Sint Sebastiaan 162
52 Vaesrade – Sint Martinus 162
30 Schinnen – Sint Sebastianus 161
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 161
41 Margraten – Sint Sebastianus 156
38 Puth – Sint Sebastianus 153
Wedstrijd 5B: Beste Vaandeldrager NE
Ere 20 Montfort – Sint Urbanus 181
1ste 35 Schimmert – Sint Sebastiaan 180 NL
2de 15 Buchten – Sint Joseph 180 NL
3de 12 Grevenbicht – Heilig Kruis 180 NL
4de 7 Sint Joost – Sint Joris 179
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 178
28 Obbicht – Sint Willibrordus 178
44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 177
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 176
46 Dieteren – Sint Stephanus 176
8 Doenrade – Sint Michaël 175
34 Born – Sint Martinus 174
22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 173
10 Stevensweert – St. Rochus 171
17 Linne – Sint Martinus 171
23 Sittard – Sint Rosa 171
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 170
24 Holtum – Sint Martinus 168
36 Grevenbicht – Eendracht 168
50 Broeksittard – Sint Lambertus 168
3 Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus 166
21 Meerssen – Sint Remigius 166
25 Slek-Echt – Sint Antonius 166
32 Illikhoven – St. Gregorius 166
49 Meerssen – Sint Barbara 156
Wedstrijd 6A: Beste Bordjesdrager OE
Ere 53 Strucht – Sint Mauritius 181
1ste 39 Mechelen – Sint Sebastianus 179 NL
2de 29 Oirsbeek – Sint Lambertus 179 NL
3de 30 Schinnen – Sint Sebastianus 179 NL
4de 14 Mheer – Sint Sebastianus 178 NL
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 178
41 Margraten – Sint Sebastianus 177
54 Simpelveld – Sint George 176
43 Stein – Sint Joseph 175
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 172
13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 172
48 Schaesberg – Sint Hubertus 172
37 Ubachsberg – Sint Hubertus 171
42 Spaubeek – Sint Laurentius 171
52 Vaesrade – Sint Martinus 171
18 Wijlre – Sint Maternus 170
33 Eys – Sint Sebastianus 170
38 Puth – Sint Sebastianus 169
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 168
51 Vaals – St. Paulus 168
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 158
Wedstrijd 6b: Beste Bordjesdrager NE
Ere 15 Buchten – Sint Joseph 183
1ste 28 Obbicht – Sint Willibrordus 180
2de 49 Meerssen – Sint Barbara 179 NL
3de 46 Dieteren – Sint Stephanus 179 NL
4de 8 Doenrade – Sint Michaël 179 NL
44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 178
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 176
20 Montfort – Sint Urbanus 176
17 Linne – Sint Martinus 175
22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 174
35 Schimmert – Sint Sebastiaan 174
21 Meerssen – Sint Remigius 173
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 172
23 Sittard – Sint Rosa 172
32 Illikhoven – St. Gregorius 171
34 Born – Sint Martinus 171
7 Sint Joost – Sint Joris 170
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 170
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 170
36 Grevenbicht – Eendracht 170
50 Broeksittard – Sint Lambertus 168
25 Slek-Echt – Sint Antonius 165
3 Heerlen – Stadsschutterij Sint Sebastianus
10 Stevensweert – St. Rochus
24 Holtum – Sint Martinus
Wedstrijd 7: Mooiste keizerspaar in Uniform
1ste 13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 560
2de 42 Spaubeek – Sint Laurentius 551
Wedstrijd 8: Mooiste keizerspaar in Jacquet
1ste 14 Mheer – Sint Sebastianus 554
Wedstrijd 9: Mooiste Keizer in Uniform
1ste 26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 553
Wedstrijd 10: Mooiste keizer in Jacquet
Geen deelname
Wedstrijd 11: Mooiste Keizerin
1ste 13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 562
2de 14 Mheer – Sint Sebastianus 558 NL
3de 42 Spaubeek – Sint Laurentius 558 NL
Wedstrijd 12: Mooiste Koningspaar in Uniform
1ste 34 Born – Sint Martinus 557
2de 47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 554
3de 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 552
4de 28 Obbicht – Sint Willibrordus 550
5de 35 Schimmert – Sint Sebastiaan 549 NL
42 Spaubeek – Sint Laurentius 549 NL
23 Sittard – Sint Rosa 547
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 547
46 Dieteren – Sint Stephanus 547
8 Doenrade – Sint Michaël 543
20 Montfort – Sint Urbanus 543
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 543
32 Illikhoven – St. Gregorius 543
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 542
29 Oirsbeek – Sint Lambertus 542
31 Klimmen – Sint Sebastianus 541
39 Mechelen – Sint Sebastianus 541
4 Epen – Sint Paulus 540
10 Stevensweert – St. Rochus 540
18 Wijlre – Sint Maternus 540
21 Meerssen – Sint Remigius 540
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 539
15 Buchten – Sint Joseph 539
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 539
22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 539
49 Meerssen – Sint Barbara 539
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 538
38 Puth – Sint Sebastianus 538
17 Linne – Sint Martinus 537
2 Vijlen – Sint Joseph 535
7 Sint Joost – Sint Joris 535
43 Stein – Sint Joseph 535
Wedstrijd 13: Mooiste koningspaar in Jacquet
1ste 44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 569
2de (NB) 30 Schinnen – Sint Sebastianus 556
53 Strucht – Sint Mauritius 551
41 Margraten – Sint Sebastianus 550
25 Slek-Echt – Sint Antonius 544
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 539
Wedstrijd 14: Mooiste koning in Unifom
1ste 24 Holtum – Sint Martinus 548
Wedstrijd 15: Mooiste koning in Jacquet
1ste (NB) 26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 550
Wedstrijd 16: Mooiste koningin
1ste 34 Born – Sint Martinus 565
2de 44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 563
3de 49 Meerssen – Sint Barbara 560
4de 53 Strucht – Sint Mauritius 558
5de 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 556
38 Puth – Sint Sebastianus 555
28 Obbicht – Sint Willibrordus 554
35 Schimmert – Sint Sebastiaan 554
36 Grevenbicht – Eendracht 553
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 553
8 Doenrade – Sint Michaël 552
23 Sittard – Sint Rosa 552
43 Stein – Sint Joseph 552
4 Epen – Sint Paulus 551
25 Slek-Echt – Sint Antonius 551
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 551
15 Buchten – Sint Joseph 550
29 Oirsbeek – Sint Lambertus 550
41 Margraten – Sint Sebastianus 550
6 Valkenburg – De Jonge en Oude Nobele 549
27 Nattenhoven – Sint Hubertus 549
22 Hingen – Schutterij Wilhelmina 548
30 Schinnen – Sint Sebastianus 548
46 Dieteren – Sint Stephanus 548
42 Spaubeek – Sint Laurentius 547
39 Mechelen – Sint Sebastianus 546
21 Meerssen – Sint Remigius 545
33 Eys – Sint Sebastianus 545
18 Wijlre – Sint Maternus 544
32 Illikhoven – St. Gregorius 543
2 Vijlen – Sint Joseph 542
10 Stevensweert – St. Rochus 541
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 540
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 540
17 Linne – Sint Martinus 539
7 Sint Joost – Sint Joris 538
20 Montfort – Sint Urbanus 537
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 535
11 Sweikhuizen – Sint Joseph 535
31 Klimmen – Sint Sebastianus 525
Wedstrijd 17: Mooiste generaal
1ste 8 Doenrade – Sint Michaël 539 NL
2de 2 Vijlen – Sint Joseph 539 NL
20 Montfort – Sint Urbanus 535
18 Wijlre – Sint Maternus 532
47 Merkelbeek – Sint Johanus & Sint Clemens 530
36 Grevenbicht – Eendracht 526
45 Amstenrade – Schutterij St. Gertrudis 524
Wedstrijd 18: Modelste generaal
1ste (NB) 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 542
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 528
41 Margraten – Sint Sebastianus 520
Wedstrijd 19: Beste Bielemangroep
1ste 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 550
31 Klimmen – Sint Sebastianus 547
44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 546
19 Voerendaal – Sint Sebastianus 537
33 Eys – Sint Sebastianus 536
Wedstrijd 19A: Beste Bieleman
1ste (NB) 12 Grevenbicht – Heilig Kruis 543
46 Dieteren – Sint Stephanus 536
25 Slek-Echt – Sint Antonius 531
Wedstrijd 20: Beste Sappeursgroep
1ste 21 Meerssen – Sint Remigius 539
Wedstrijd 21: Beste Marketentstersgroep
1ste 29 Oirsbeek – Sint Lambertus 561
2de 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 553
3de 44 Limbricht – Schutterij Sint Salvius 552
4de 20 Montfort – Sint Urbanus 547
5de 33 Eys – Sint Sebastianus 538
21 Meerssen – Sint Remigius 536
35 Schimmert – Sint Sebastiaan 532
39 Mechelen – Sint Sebastianus 532
41 Margraten – Sint Sebastianus 531
46 Dieteren – Sint Stephanus 530
14 Mheer – Sint Sebastianus 529
26 Geleen – HH. Marcellinus & Petrus 526
42 Spaubeek – Sint Laurentius 526
1 Susteren – Sint Petrus & Paulus 523
2 Vijlen – Sint Joseph 523
12 Grevenbicht – Heilig Kruis 523
4 Epen – Sint Paulus 522
13 Brunssum – Sint Gregorius de Grote 518
28 Obbicht – Sint Willibrordus 517
10 Stevensweert – St. Rochus 516
38 Puth – Sint Sebastianus 497
Wedstrijd 70: Beste hospitaalsoldaat
1ste (NB) 37 Ubachsberg – Sint Hubertus 352
Jeugd: Beste marketentster
1ste (NB) 8 Doenrade – Sint Michaël Evi Stassen 360
52 St. Martinis Vaesrade Sandy Tulp 356
12 Grevenbicht – Heilig Kruis Sophie Werdekker 354
Jeugd: Beste bielemannengroep
1ste (NB) 20 Montfort – Sint Urbanus 368
Jeugd: Beste bieleman
1ste (NB) 46 Dieteren – Sint Stephanus Seppe Kauwenberg 358
Wedstrijd 22: Oude Exercitie
1ste Wijlre 1648
2de (NB) Oirsbeek 1586
Epen 1539
Voerendaal 1534
Klimmen 1527
Spaubeek 1414
Wedstrijd 23: Nieuwe Excercitie
1ste Buchten 3605
2de (NB) Susteren 3598
Limbricht 3583
Montfort 3563
Obbicht 3548
Schimmert 3481
Wedstrijd 24: Beste Linker Guide OE
1ste Oirsbeek 165
2e (NB) Voerendaal 163
Wijlre 162
Klimmen 161
Epen 161
Spaubeek 156
Wedstrijd 25: Beste Rechter Guide OE
1ste Wijlre 166
2de (NB) Klimmen 164
Oirsbeek 163
Voerendaal 162
Epen 156
Spaubeek 151
Wedstrijd 26: Beste Commandant OE
1ste Wijlre 662
2de (NB) Oirsbeek 630
Klimmen 627
Voerendaal 610
Epen 608
Spaubeek 444
Wedstrijd 27: Commandant Nieuwe exercitie
1ste Buchten 555
2de (NB) Susteren 555
Limbricht 544
Montfort 531
Obbicht 490
Schimmert 471
Klaroenkorpsen 4de divisie
1ste 20 St. Urbanus Montfort 83,4
14 St. Sebastianus Mheer 82,5
Klaroenkorpsen 3de divisie
1ste 33 St. Sebastianus Eys 84,5
4 St. Paulus Epen 83,1
19 St. Sebastianus Voerendaal 82,0
26 St. Marcellinus & Petrus Geleen 81,3
Klaroenkorpsen 2de divisie
1ste 2 St. Joseph Vijlen 84,0
2de NB 52 St. Martinis Vaesrade 83,6
18 St. Maternus Wijlre 83,3
41 St. Sebastianus Margraten 83,1
39 St. Sebastianus Mechelen 82,9
53 St. Mauritius Strucht 82,9
Klaroenkorpsen 1ste divisie
1ste 31 St. Sebastianus Klimmen 87,0
2de 44 St. Salvius Limbricht 86,4
37 St. Hubertus Ubachsberg 85,0
35 St. Sebastiaan Schimmert 83,0
29 St. Lambertus Oirsbeek 83,0
42 St. Laurentius Spaubeek 81,0
Fluit en Tamboerkorps 3de divisie
1ste (NB) 28 St. Willibrordus Obbicht 82,6
Tamboerkorps 2de divisie
1ste 50 Sint Lambertus Broeksittard 87,9
3 Sint Sebastianus Heerlen 83,5
Tamboerkorps 3de divisie
1ste (NB) 43 St. Joseph Stein 84,8
Tamboerkorps 4de divisie
1ste (NB) 34 St. Martinus Born 83
Tamboer Majoor 4de divisie
1ste 14 St. Sebastianus Mheer 86,5
20 St. Urbanus Montfort 84,7
34 St. Martinus Born 81,9
Tamboer Majoor 3de divisie
1ste 28 St. Willibrordus Obbicht 83,4
2de 43 St. Joseph Stein 82,6
4 St. Paulus Epen 82,1
19 St. Sebastianus Voerendaal 80,0
26 St. Marcellinus & Petrus Geleen 80,0
33 St. Sebastianus Eys 78,3
Tamboer Majoor 2de divisie
1ste 50 Sint Lambertus Broeksittard 88,0
2de 52 St. Martinis Vaesrade 85,9
2 St. Joseph Vijlen 85,0
39 St. Sebastianus Mechelen 85,0
53 St. Mauritius Strucht 85,0
18 St. Maternus Wijlre 84,5
41 St. Sebastianus Margraten 83,8
3 Sint Sebastianus Heerlen 83,4
Tamboer Majoor 1ste divisie
1ste 31 St. Sebastianus Klimmen 90,0
2de 42 St. Laurentius Spaubeek 89,2
44 St. Salvius Limbricht 88,4
29 St. Lambertus Oirsbeek 87,8
37 St. Hubertus Ubachsberg 84,7
35 St. Sebastiaan Schimmert 83,2
Jeugd-divisie slagwerk
1ste 50 Sint Lambertus Broeksittard Brandon Aretz 88
2de 44 St. Salvius Limbricht Finn Schaeks 87,2
3de 41 Sint Sebastianus Margraten Sepp Brull 86,5
4de 35 Sint Sebastiaan Schimmert Kay Menten 86,5
5de 35 Sint Sebastiaan Schimmert Ruben Provaas 86,4
52 Sint Martinus Vaesrade Jens Verkissen 85,5
41 Sint Sebastianus Margraten Thijs Vanvinkenroye 85,1
1 Sint Petrus & Paulus Susteren Dylan Rütten 85
44 St. Salvius Limbricht Bjarne Diederen 84,7
2 Sint Joseph Vijlen Daan Pieters 84,6
45 Sint Gertrudis Amstenrade Randy Joosten 84,6
41 Sint Sebastianus Margraten Julian Pin 84,5
31 Sint Sebasianus Klimmen Levi Beijnsberger 84,3
2 Sint Joseph Vijlen Kiana Van Wezel 84,2
41 Sint Sebastianus Margraten Milan Onnou 84
35 Sint Sebastiaan Schimmert Joes Frusch 84
19 Sint Sebastianus Voerendaal Damian Meijs 83,7
35 Sint Sebastiaan Schimmert Len Provaas 83,4
44 St. Salvius Limbricht Vik Lebens 82,8
19 Sint Sebastianus Voerendaal Anya Schielke 82,8
18 Sint Maternus Wijlre Stan Eijkenboom 82,7
5ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste 43 Sint Joseph Stein Yoeri Schoens 85,9
2de 47 Sint Johannes & Clemens Merkelbeek Dylano Driessens 85,5
14 Sint Sebastianus Mheer Jonathan Van Dijk 85,4
33 Sint Sebastianus Eys Milan Verpoort 85
47 Sint Johannes & Clemens Merkelbeek Danique Lemans 84,5
44 St. Salvius Limbricht Loeka Diederen 84,1
28 Sint Willibrordus Obbicht Yorn Maassen 78,8
4ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste 41 Sint Sebastianus Margraten Sascha Onnou 85
43 Sint Joseph Stein Micha Vaassen 84,4
41 Sint Sebastianus Margraten Chiem Duijkers 83,5
31 Sint Sebasianus Klimmen Dylana Franssen 80
3ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste (NB) 3 Sint Sebastianus Heerlen Jorg Smit 84,1
2ᵈᵉ divisie slagwerk
1ste 3 Sint Sebastianus Heerlen Rick Camps 85,5
43 Sint Joseph Stein Hebe Coox 84,8
52 Sint Martinus Vaesrade Robin Verkissen 84,5
1ˢᵗᵉ divisie slagwerk
1ste 34 Sint Martinus Born Bram Deuss 85,3
Jeugd-divisie blaasinstrumenten
1ste 19 Sint Sebastianus Voerendaal Daan Eussen 85,6
2de (NB) 18 Sint Maternus Wijlre Joep Mullenders 85
45 Sint Gertrudis Amstenrade Tuur Kan, van 84,6
21 Sint Remigius Meerssen Isa Hollands 84,3
44 St. Salvius Limbricht Sanne Cremers 83,5
35 Sint Sebastiaan Schimmert Jarno Meertens 83,4
5ᵈᵉ divisie blaasinstrumenten
1ste (NB) 44 St. Salvius Limbricht Marit Hermans 85
33 Sint Sebastianus Eys Juliëtte Lahaije 82,5
1ˢᵗᵉ divisie blaasinstrumenten
1ste (NB) 54 St. George Simpelveld Esther Scheren 98,2
Jeugd-divisie fluitinstrumenten
1ste 8 Sint Michaël Doenrade Eline Marissen 85,9
22 Wilhelmina Hingen Nadine Aben 85,2
5ᵈᵉ divisie fluitinstrumenten
1ste 7 Sint Joris Sint Joost Mara Kosters 85
22 Wilhelmina Hingen Kyra Vrenken 83,7
22 Wilhelmina Hingen Isa Meuwissen 83,5
4ᵈᵉ divisie fluitinstrumenten
1ste 28 Sint Willibrordus Obbicht Marike de Jong 86,3
28 Sint Willibrordus Obbicht Jan de Jong 84,6
3ᵈᵉ divisie fluitinstrumenten
1ste 1 Sint Petrus & Paulus Susteren Roselien Craenen 84,8
22 Wilhelmina Hingen Jesse Meuwissen 84,7
Schietuitslagen
1ste Strucht
2de Oirsbeek
3de Stevensweert
4de Susteren
5de Spaubeek
6de Montfort
7de Eendracht Grevenbicht
8de Nattenhoven
Alle vermelde prijzen zijn tot 1 augustus 2018 onder voorbehoud van wijzigingen

Copyright © 2013. All Rights Reserved.